Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

31.12.2019.

Provođenje reformske mjere Vlade Republike Hrvatske - povjeravanje poslova ureda državne uprave županijama

U okviru provedbe Nacionalnog programa reformi za 2019. godinu, reformskog prioriteta „Unaprjeđenje javne uprave“, mjere „Decentralizacija i racionalizacija državne uprave“, stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 66/19), te posebnih propisa kojima se poslovi iz nadležnosti ureda državne uprave u županijama povjeravaju županijama kao jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, uredi državne uprave u županijama, pa tako i Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, s danom 1. siječnja 2020. godine će prestati s radom.

Svi poslovi, osim poslova upravne inspekcije i nadzora zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje je do sada obavljao Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, povjereni su na obavljanje upravnim odjelima Sisačko-moslavačke županije.

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304