Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Objave

UPRAVNE PRISTOJBE

Plaćanje upravnih pristojbi - upute strankama

NATJEČAJI

RJEŠENJE o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme - Višnjica Vratan

RJEŠENJE o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme - Nataša Šarčević

POZIV na testiranje - za radna mjesta viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za društvene djelatnosti i viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za imovinsko-pravne poslove

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za imovinsko-pravne poslove i viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za društvene djelatnosti

JAVNA NABAVA

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Plan nabave za 2018. godinu

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

HUMANITARNA POMOĆ

Evidencija o pravnim osobama kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje humanitarne pomoći

HUMANITARNA POMOĆ - evidencija i izvješća

OBRAZOVANJE

Plan upisa djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2018./2019. - na području Sisačko-moslavačke županije

Lista zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama Sisačko-moslavačke županije - na neodređeno nepuno radno vrijeme

Liste zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama Sisačko-moslavačke županije - organizacijski viškovi zaposlenika, zaposleni na neodređeno nepuno radno vrijeme, zaposlenici koji žele zamijeniti radno mjesto

SPORT

Registar sportskih djelatnosti - u Sisačko-moslavačkoj županiji

STAMBENO ZBRINJAVANJE

OBAVIJEST podnositeljima prijava za stambeno zbrinjavanje u 2019. godini

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304