Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Objave

IZBORI

Rješenje o zaključivanju popisa birača - za izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Novske

Rješenje o zaključivanju popisa birača za Grad Sisak

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Novske - objava i odluka

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska - objava i odluke

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina - obavijesti

Priprema registra birača za održavanje izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

UPRAVNE PRISTOJBE

Plaćanje upravnih pristojbi - upute strankama

NATJEČAJI

Rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme - Anita Klarić, Ivan Dinčec, Matea Predrag i Slavica Maniček

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme - viši/i upravni/a referent/ica u Odjelu za osobna stanja građana i matičarstvo, Služba za opću upravu

Poziv na testiranje za radna mjesta u Odjelu za opću upravu, Odjelu za osobna stanja građana i matičarstvo i Odjelu za stambeno zbrinjavanje i obnovu

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

JAVNA NABAVA

Registar ugovora i okvirnih sporazuma na dan 18.04.2019.

Registar ugovora i okvirnih sporazuma na dan 11.02.2019.

Plan nabave za 2019. godinu

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave

HUMANITARNA POMOĆ

Evidencija o pravnim osobama kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje humanitarne pomoći

HUMANITARNA POMOĆ - evidencija i izvješća

OBRAZOVANJE

Plan upisa djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. - na području Sisačko-moslavačke županije

Lista zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama Sisačko-moslavačke županije - na neodređeno nepuno radno vrijeme

Liste zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama Sisačko-moslavačke županije - organizacijski viškovi zaposlenika, zaposleni na neodređeno nepuno radno vrijeme, zaposlenici koji žele zamijeniti radno mjesto

SPORT

Registar sportskih djelatnosti - u Sisačko-moslavačkoj županiji

STAMBENO ZBRINJAVANJE

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2019. godinu

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304