Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Objave

UPRAVNE PRISTOJBE

Plaćanje upravnih pristojbi - upute strankama

NATJEČAJI

POZIV na testiranje - za radno mjesto samostalnog/e referenta/ice u Odjelu za besplatnu pravnu pomoć i ljudske potencijale

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za imovinsko-pravne poslove i viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za društvene djelatnosti

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - samostalni/a upravni/a referent/ica u Službi za zajedničke poslove, Odjelu za ljudske potencijale i besplatnu pravnu pomoć

Odluka o obustavi postupka oglasa radi zamjena dulje odsutnih službenica - viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za stambeno zbrinjavanje, promet i poljoprivredu, samostalni/a upravni/a referent/ica u Odjelu za ljudske potencijalne i besplatnu pravnu pomoć

RJEŠENJE o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla

POZIV NA TESTIRANJE kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa - viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za stambeno zbrinjavanje, promet i poljoprivredu, samostalni/a upravni/a referent/ica u Odjelu za ljudske potencijalne i besplatnu pravnu pomoć

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2018. godinu

POZIV NA TESTIRANJE kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa - viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za hrvatske branitelje

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu - za radna mjesta samostalni/a upravni/a referent/ica u Odjelu za imovinsko-pravne poslove i samostalni/a upravni/a referent/ica u Odjelu za društvene djelatnosti

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - Služba za zajedničke poslove i Služba za gospodarstvo

POZIV NA TESTIRANJE kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja - stručni/a suradnik/ica u Odjelu za materijalno-financijske i pomoćno-tehničke poslove, Služba za zajedničke poslove i samostani/a upravni/a referent/ica u Odjelu za stambeno zbrinjavanje, promet i poljoprivredu, Služba za gospodarstvo

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu - za radno mjesto upravni/a savjetnik/ica u Službi za opću upravu

JAVNA NABAVA

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Plan nabave za 2018. godinu

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

HUMANITARNA POMOĆ

Evidencija o pravnim osobama kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje humanitarne pomoći

HUMANITARNA POMOĆ - evidencija i izvješća

OBRAZOVANJE

Plan upisa djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2018./2019. - na području Sisačko-moslavačke županije

Lista zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama Sisačko-moslavačke županije - na neodređeno nepuno radno vrijeme

Liste zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama Sisačko-moslavačke županije - organizacijski viškovi zaposlenika, zaposleni na neodređeno nepuno radno vrijeme, zaposlenici koji žele zamijeniti radno mjesto

SPORT

Registar sportskih djelatnosti - u Sisačko-moslavačkoj županiji

STAMBENO ZBRINJAVANJE

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2018. godinu - za područje Sisačko-moslavačke županije

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304