Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Služba za gospodarstvo

Adresa: Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak
Telefon: 044 500-050
Telefax: 044 500-024
Radno vrijeme: od 7,30 – 15,30 sati
- u periodu od 15. lipnja do 31. kolovoza: od 7,00 – 15,00 sati
- prijem stranaka: od 8,00 – 14,00 sati
- dnevni odmor: 11,00 – 11,30 sati
 

Voditeljica Službe: Sandra Štokić, dipl. iur.
E-pošta: sandra.stokic@udu-smz.hr


Unutarnje ustrojstvene jedinice Službe za gospodarstvo: 

 1. Odjel za gospodarstvo
  Voditeljica Odjela: Nada Gobac, dipl. oec.
  Tel. 044 500-051      E-pošta: nada.gobac@udu-smz.hr
 2. Odjel za stambeno zbrinjavanje, promet i poljoprivredu
  Voditeljica Odjela:  Marina Milković, dipl. inž.
  Tel. 044 500-056      E-pošta: marina.milkovic@udu-smz.hr


Odjel za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove iz područja koja se odnose na trgovinu, malo i srednje poduzetništvo, ugostiteljstvo, turizam i rudarstvo:

 • utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta za početak rada trgovine sukladno Zakonu o trgovini
 • utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta za početak rada trgovačkih društava sukladno članku 32. Zakona o trgovačkim društvima
 • utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta za ugostiteljstvo i turizam
 • izdavanje odobrenja vezanih uz istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina prema Zakonu o rudarstvu, Pravilniku o istraživanju mineralnih sirovina i Pravilniku o eksploataciji mineralnih sirovina
 • obrt i vođenje obrtnog registra
 • izdavanje izvadaka iz obrtnog registra
 • utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta i uvjeta za kategoriju smještajnih objekata
 • utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta za za turističke agencije i upisi turističkih vodiča
 • utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta za dadilje
 • izdavanje EU potvrda za obrt
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti

 

Odjel za stambeno zbrinjavanje, promet i poljoprivredu obavlja upravne i stručne poslove iz područja prometa i poljoprivrede, koji se odnose na: 

 • izdavanje posebnog znaka – znaka pristupačnosti za vozila invalida
 • izdavanje licencija za javni prijevoz
 • utvrđivanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
 • registraciju proizvođača božićnih drvaca
 • poslove izdavanja dozvola za krčenje, odnosno čistu sječu šume
 • rješavanje u prvom stupnju po zahtjevima stranaka za stambeno zbrinjavanje
 • rješavanje u prvom stupnju po zahtjevima stranaka i po službenoj dužnosti o priznavanju statusa povratnika
 • provođenje revizije statusa povratnika, prognanika i izbjeglica

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304