Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Dokumenti Ureda

13.11.2019.

Dopunsko rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke županije - Centar za rehabilitaciju Komarevo

 

09.09.2019.

Dopunsko rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke županije - Glinska kulturno razvojna agencija

 

29.03.2019.

Godišnje izvješće o radu za 2018. godinu

 

26.03.2019.

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

12.03.2019.

Izvješće o rješavanju upravnih predmeta I. stupnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Pregled podnijetih žalbi na rješavanje upravnih predmeta I. stupnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Izvješće o rješavanju neupravnih predmeta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

 

06.02.2019.

Plan proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

 

25.01.2019.

Dopunsko rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke županije

 

17.01.2019.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu  
 

15.01.2019.

Plan rada upravne inspekcije Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu

 

31.12.2018.

Godišnji plan rada Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu

 

27.12.2018.

Odluka o službenim prostorijama za sklapanje braka na području Sisačko-moslavačke županije

 

21.12.2018.

Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu

 

04.12.2018.

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Sistematizacija radnih mjesta

 

19.10.2018.

Dopunsko rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke županije

 

17.09.2018.

Odluka o pečatima s grbom Republike Hrvatske koji se upotrebljavaju u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Dopunsko rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke županije

 

06.08.2018.

Odluka o službenim prostorijama za sklapanje braka na području Sisačko-moslavačke županije

 

14.06.2018.

Odluka o uredovnom danu za poslove iz područja gospodarstva u Ispostavi Hrvatska Kostajnica

 

06.04.2018.

Plan proračuna za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

 

28.02.2018.

Izvješće o rješavanju upravnih predmeta I. stupnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Pregled podnijetih žalbi na rješavanje upravnih predmeta I. stupnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Izvješće o rješavanju neupravnih predmeta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Pregled izdanih uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

 

14.02.2018.

Pravilnik o korištenju službenih vozila 

 

31.01.2018.

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Obrasci financijskih izvještaja

Bilješke

 

17.01.2018.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu  

 

30.12.2017.

Godišnji plan rada Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2018. godinu

 

18.12.2017.

Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2018. godinu

 

18.10.2017.

Dopunsko rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke županije

 

06.09.2017.

Dopunsko rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke županije

 

04.08.2017.

Odluka o službenim prostorijama za sklapanje braka na području Sisačko-moslavačke županije

 

18.04.2017.

Odluka o određivanu službenice za informiranje

 

31.03.2017.

Izvješće o radu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2016. godinu

 

15.03.2017.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

21.02.2017.

Plan nabave 2017. godine

 

09.02.2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Referentna stranica

Obrazac PR-RAS

Bilanca

Obrazac P-VRIO

Obrazac RAS-funkcijski

Obveze

Bilješke

 

31.01.2017.

Izvješće o rješavanju upravnih predmeta I. stupnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Pregled podnijetih žalbi na rješavanje upravnih predmeta I. stupnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Izvješće o rješavanju neupravnih predmeta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Pregled izdanih uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

 

23.01.2017.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu 

Plan proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

 

09.01.2017.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

31.12.2016.

Godišnji plan rada Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2017. godinu

 

20.12.2016.

Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu

 

13.12.2016.

Plan klasifikacijskih oznaka Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2017. godinu

 

22.11.2016.

Plan proračuna za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

 

31.03.2016.

Izvješće o radu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2015. godinu

 

30.03.2016.

Odluka o pečatima i štambiljima koji se upotrebljavaju u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

08.03.2016.

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

01.03.2016.

Financijski izvještaj Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2015. godinu

 

02.02.2016.

Godišnji plan rada Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2016. godinu

 

29.01.2016.

Izvješće o rješavanju upravnih predmeta I. stupnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Pregled podnijetih žalbi na rješavanje upravnih predmeta I. stupnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Izvješće o rješavanju neupravnih predmeta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Pregled izdanih uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

 

25.01.2016.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

31.12.2015.

Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2016. godinu

 

09.11.2015.

Odluka o određivanju službenice za informiranje

 

21.04.2015.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

13.02.2015.

Proračun Ureda za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu

 

31.01.2015.

Izvješće o rješavanju upravnih predmeta I. stupnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Pregled podnijetih žalbi na rješavanje upravnih predmeta I. stupnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Izvješće o rješavanju neupravnih predmeta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Pregled izdanih uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

 

31.12.2014.

Godišnji plan rada za 2015. godinu

 

19.12.2014.

Plan klasifikacijskih oznaka Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2015. godinu

 

08.12.2014.

Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu

 

12.08.2014.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

17.03.2014.

Izvješće o stanju rješavanja upravnih stvari I. stupnja od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine - Obrazac 1.

Pregled izdanih uvjerenja i drugih potvrda o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine - Obrazac 4.

Pregled izdanih uvjerenja i drugih potvrda o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine - Obrazac 5.

 

28.02.2014.

Proračun Ureda za 2014. godinu i projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu

 

31.12.2013.

Godišnji plan rada za 2014. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2014. godinu

 

03.09.2013.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

11.12.2012.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

19.10.2012.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

02.08.2012.

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Shematski prikaz organizacijske strukture Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Sistematizacija radnih mjesta

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304