Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Dokumenti Ureda

6. rujna 2017.

Dopunsko rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke županije

 

4. kolovoza 2017.

Odluka o službenim prostorijama za sklapanje braka na području Sisačko-moslavačke županije

 

18. travnja 2017.

Odluka o određivanu službenice za informiranje

 

31. ožujka 2017.

Izvješće o radu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2016. godinu

 

15. ožujka 2017.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

21. veljače 2017.

Plan nabave 2017. godine

 

9. veljače 2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Referentna stranica

Obrazac PR-RAS

Bilanca

Obrazac P-VRIO

Obrazac RAS-funkcijski

Obveze

Bilješke

 

31. siječnja 2017.

Izvješće o rješavanju upravnih predmeta I. stupnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Pregled podnijetih žalbi na rješavanje upravnih predmeta I. stupnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Izvješće o rješavanju neupravnih predmeta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Pregled izdanih uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

 

23. siječnja 2017.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu 

Plan proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

 

9. siječnja 2017.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

31. prosinca 2016.

Godišnji plan rada Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2017. godinu

 

20. prosinca 2016.

Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu

 

13. prosinca 2016.

Plan klasifikacijskih oznaka Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2017. godinu

 

22. studenog 2016.

Plan proračuna za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

 

31. ožujka 2016.

Izvješće o radu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2015. godinu

 

30. ožujka 2016.

Odluka o pečatima i štambiljima koji se upotrebljavaju u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

8. ožujka 2016.

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

1. ožujka 2016.

Financijski izvještaj Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2015. godinu

 

2. veljače 2016.

Godišnji plan rada Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2016. godinu

 

29. siječnja 2016.

Izvješće o rješavanju upravnih predmeta I. stupnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Pregled podnijetih žalbi na rješavanje upravnih predmeta I. stupnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Izvješće o rješavanju neupravnih predmeta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Pregled izdanih uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

 

25. siječnja 2016.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

31. prosinca 2015.

Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2016. godinu

 

9. studenog 2015.

Odluka o određivanju službenice za informiranje

 

21. travnja 2015.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

13. veljače 2015.

Proračun Ureda za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu

 

31. siječnja 2015.

Izvješće o rješavanju upravnih predmeta I. stupnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Pregled podnijetih žalbi na rješavanje upravnih predmeta I. stupnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Izvješće o rješavanju neupravnih predmeta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Pregled izdanih uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

 

31. prosinca 2014.

Godišnji plan rada za 2015. godinu

 

19. prosinca 2014.

Plan klasifikacijskih oznaka Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2015. godinu

 

8. prosinca 2014.

Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu

 

12. kolovoza 2014.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

17. ožujka 2014.

Izvješće o stanju rješavanja upravnih stvari I. stupnja od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine - Obrazac 1.

Pregled izdanih uvjerenja i drugih potvrda o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine - Obrazac 4.

Pregled izdanih uvjerenja i drugih potvrda o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine - Obrazac 5.

 

28. veljače 2014.

Proračun Ureda za 2014. godinu i projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu

 

31. prosinca 2013.

Godišnji plan rada za 2014. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2014. godinu

 

03. rujna 2013.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

11. prosinca 2012.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

19. listopada 2012.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

02. kolovoza 2012.

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Shematski prikaz organizacijske strukture Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Sistematizacija radnih mjesta

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304