Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

11.09.2017

OBJAVA BIRAČIMA

- za izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko


Odlukom Općinskog vijeća Općine Topusko, KLASA: 013-03/17-01/03, URBROJ: 2176/18-02-17-1 na 2. sjednici održanoj dana  28. kolovoza 2017. godine raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko.  

Odluka je objavljena u „Službenom vjesniku“  Općine Topusko  i stupila je na snagu prvog dana od dana objave, odnosno 5. rujna 2017. godine.  

Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja, 8. listopada 2017. godine.

 

Temeljem članka 24.  Zakona o registru birača pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, i to u:

  • Sisku, Stjepana i Antuna Radića 36, sobe broj 11 i 8,  telefon: 044/ 500-033, 044/500-042  te
  • Ispostavi Topusko, Matični ured Topusko, telefon 044/885-113,

svakim radnim danom u vremenu od 7,30 do 15,30 sati.

 

Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka registru birača mogu se podnositi i osobno ili putem e-mail adrese: registar.biraca@udu-smz.hr zaključno do

             srijede, 27. rujna 2017. godine.

 

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko

OBJAVA BIRAČIMA

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304