Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

04.09.2017

Rješenje o oslobađanju od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

- Ivana Papić iz Topuskog

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Glina, na temelju članka 24. st. 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, br. 39/13. i 48/15.), u predmetu određivanja visine naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, povodom dostavljenog izvršnog Rješenja o izvedenom stanju za ozakonjene zgrade stambene i poljoprivredne namjene, Ivani Papić iz Topuskog, Staro Selo Topusko 33, po službenoj dužnosti, donosi Rješenje kojim se oslobađa plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko Ivana Papić iz Topuskog, Staro Selo Topusko 33, za ozakonjene: slobodnostojeću, završenu, manje zahtjevnu zgradu stambene namjene, tlocrtne površine 143 m² te četiri slobodnostojeće, završene, jednostavne zgrade poljoprivredne namjene, označene sa B, C, D i E, tlocrtnih površina 82 m², 55 m², 126 m²  i 76 m², izgrađene na k.č. br. 24/2, 553 i 2168, k.o. Staro Selo, u Topuskom, Staro Selo Topusko 33.

Rješenje

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304