Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

04.09.2017

Rješenje o oslobađanju od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

- Đuro Gabrić iz Zagreba

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Glina, na temelju članka 24. st. 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, br. 39/13. i 48/15.), u predmetu određivanja visine naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, povodom dostavljenog izvršnog Rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenu zgradu, Đuri Gabriću iz Zagreba, Ilica 231/VI, po službenoj dužnosti, donosi Rješenje kojim se oslobađa od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko Đuro Gabrić iz Zagreba, Ilica 231/VI, za ozakonjenu, završenu,  slobodnostojeću, manje zahtjevnu zgradu stambene namjene, građevinske bruto površine 146 m², izgrađenu na k.č. br. 12, k.o. Slavsko Polje, na lokaciji u Vrginmostu, Slavsko Polje 120 A.


Rješenje

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304