Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

04.09.2017

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika

- osobi nepoznata prebivališta i boravišta Ankici Malović iz Donje Budičine 81

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, na temelju članka 34. stavak 1. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), u upravnoj stvari "Privrede" d.o.o. iz Petrinje, Gundulićeva 14, ustanovljenje prava služnosti nepotpunim izvlaštenjem u k.o. Donja Budičina, radi zahvata u prostoru: vodoopskrba naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budičina, donosi Zaključak kojim se osobi nepoznata prebivališta i boravišta Ankici Malović iz Donje Budičine 81, suvlasnici u 4/36 dijela z.k.č.br. 905, obor kod kuće u selu od 284 m² upisane u z.k.ul. 556 u k.o. Donja Budičina, određuje se privremeni zastupnik u osobi Dinka Ocvareka, odvjetnika iz Siska, Stjepana i Antuna Radića 45, radi zaštite njezinih prava i interesa u svezi  s postupkom nepotpunog izvlaštenja radi izgradnje vodoopskrbe naselja Taborište, Hrasotovica i Donja Budičina.

Određeni privremeni zastupnik zastupat će stranku navedenu u točki I. izreke ovoga zaključka dok se ona ili njezini opunomoćenici  ne pojave pred ovim javnopravnim tijelom.

Zaključak

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304