Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

08.09.2017

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika

- osobama nepoznatog prebivališta i nasljednicima

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Kutina, na temelju članka 34. i 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj: 47/09) – nastavno ZUP, u upravnoj stvari po prijedlogu Hrvatskih voda, pravne osobe za upravljane vodama iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, zastupane po Vodnogospodarskoj ispostavi za mali sliv „Šumetlica-Crnac“ iz Nove Gradiške, Jurja Haulika 12, za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za potpuno izvlaštenje nekretnina u k.o. Potok radi izgradnje sustava zaštite naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i potoka Jelenska na području grada Popovače u Sisačko-moslavačkoj županiji, donosi Zaključak kojim se pozivaju osobe sada nepoznatog prebivališta i boravišta i to:
- Puhalo Tihomir Stjepanov, Novska, Plesmo 11,
- Nestić Zora, Stružec, Zapolic 145, 
- Kos Milka r. Petanjek, Potok 120,
- Vuga Jana r. Beleta, Donja Jelenska 66,

Pozivaju se nasljednici iza pokojnih:
- Dravinac Anđele r. Vidiček, D. Jelenska 70/52,
- Lovrić Katice r. Žuna, Zagreb, 
- Tomac Ivana, Potok, Kutanija 71, 
- Fenteš Marije, Potok.

Osobama pozvanim da stupe u postupak određuje se privremena zastupnica u osobi Lidiji Vincent, odvjetnici iz Kutine, Kneza Trpimira 4, radi zaštite njihovih prava i interesa u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina predloženih od korisnika izvlaštenja Hrvatskih voda, pravne osobe za upravljane vodama iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, zastupane po Vodnogospodarskoj ispostavi za mali sliv „Šumetlica-Crnac“ iz Nove Gradiške, Jurja Haulika 12, za potpuno izvlaštenje nekretnina u k.o. Potok radi izgradnje sustava zaštite naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i potoka Jelenska na području grada Popovače u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Rješenje

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304