Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

11.09.2017

Rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja visine naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta

- Marija Krkač, Dolnjaki 20, Glina


Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Glina, rješavajući u predmetu utvrđivanja visine naknade zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, povodom dostavljenog izvršnog Rješenja o izvedenom stanju kojim je po zahtjevu Marije Krkač iz Gline, Dolnjaki 20, ozakonjena pomoćna zgrada, na temelju članka 24. st. 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” br. 39/13 i 48/15), u svezi sa člankom  39. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09) po službenoj dužnosti donosi Rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja visine naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko Mariji Krkač iz Gline, Dolnjaki 20, zbog smrti.

 

Rješenje

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304