Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

11.09.2017

Rješenje o oslobađanju od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

- Ognjen Andrić, Hermanna Gmeinera 1, Lekenik


Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za gospodarstvo, Odjel za stambeno zbrinjavanje, promet i poljoprivredu, rješavajući u predmetu utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta povodom dostavljenog Rješenja o izvedenom stanju podnositelja Ognjena Andrića iz Lekenika, Hermanna Gmeinera 1, temeljem članka 24. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 39/13, 48/15), po službenoj dužnosti, donosi Rješenje kojim se Ognjen Andrić iz Lekenika, Hermanna Gmeinera 1, po čijem je zahtjevu ozakonjena slobodnostojeća manje zahtjevna zgrada, stambene namjene, GBP 135,60m2 i dvije slobodnostojeće pomoćne zgrade ( spremište drva i vrtnog alata i ljetna kuhinja) u funkciji osnovne zgrade, ukupne tlocrtne površine 27,39m2, oslobađa plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište na k.č.br. 2405/1 i 2403/1, k.o. Pešćenica.

 

Rješenje

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304