Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

13.09.2017

Zaključak kojim se obustavlja se postupak u upravnoj stvari

- Ivice Kovačića iz Petrinje

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91 i 103/96), u upravnoj stvari Ivice Kovačića iz Petrinje, Vratečko 31, radi ostvarivanja prava na obnovu u ratu oštećene obiteljske kuće, donosi Zaključak kojim se obustavlja se postupak u upravnoj stvari Ivice Kovačića iz Petrinje, Vratečko 31, radi ostvarivanja prava na obnovu u ratu oštećene obiteljske kuće i izdavanja uvjerenja o namjenski utrošenim sredstvima kredita.

Zaključak

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304