Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

08.01.2018

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju stranke u upravnom postupku

- Ivan Đukanović iz Zagreba, Brežovanka 15


Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, na temelju članka 34. stavka 1. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), u upravnoj stvari „Hrvatskih autocesta“ d.o.o. iz Zagreba, Širolina 4, potpuno izvlaštenje nekretnina u k.o. Pešćenica u svrhu izgradnje autoceste Zagreb-Sisak, II. faze, dionice: Velika Gorica (jug)-Lekenik, objekat: „Paralelni putevi 8,9,11,12,14,15 i 17“, donosi Zaključak kojim se poziva osoba sada nepoznatog prebivališta i boravišta:

  • Ivan Đukanović iz Zagreba, Brežovanka 15, 

 

da se javi ovom javnopravnom tijelu te da stupi u predmetni postupak.

Navedenoj osobi određuje se privremeni zastupnik u osobi Dinka Ocvareka, odvjetnika iz Siska, Stjepana i Antuna Radića 45, radi zaštite njegovih prava i interesa u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina u k.o. Pešćenica u svrhu izgradnje autoceste Zagreb-Sisak, II. faze, dionice: Velika Gorica (jug)-Lekenik, objekt: „Paralelni putevi 8,9,11,12,14,15 i 17“.

 

Određeni privremeni zastupnik zastupat će stranku sve dok se ona ili njezin opunomoćenik  ne pojave pred ovim javnopravnim tijelom.

 

Zaključak

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304