Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

19.04.2018

HUMANITARNA POMOĆ - evidencija i izvješća

06.04.2018

Evidencija o pravnim osobama kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje humanitarne pomoći

30.03.2018

Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2018. godinu

- za područje Sisačko-moslavačke županije

06.02.2018

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju stranaka u upravnom postupku

- u svrhu projekta izgradnje sustava odvodnje Donjeg Turopolja

09.01.2018

e-Novorođenče

- prijava prebivališta novorođenčeta, ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i predaja zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć HZZO-a za novorođenče


01.06.2017

Rješenje o oslobađanju od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

- Marija Bakran iz Žirčice


01.06.2017

Rješenje o oslobađanju od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

- Imbro Brlić iz Desne Martinske Vesi


16.05.2017

Rješenje o prestanku obrta prestankom važenja dozvole

- Nikoli Boromisi iz Gvozda


05.05.2017

Rješenje o oslobađanju od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

- Zdenka Popović iz Gline


11.04.2017

Odluka o radnom vremena

- na dan 14. travnja 2017. godine
   

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304