Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

11.01.2018

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju stranke u upravnom postupku

- Anka Sever iz Petrinje, sada nepoznatog prebivališta i boravišta


Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, na temelju članka 34. stavak 1. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), u upravnoj stvari "Privrede" d.o.o. iz Petrinje, Gundulićeva 14, ustanovljenje prava služnosti nepotpunim izvlaštenjem u k.o. Dužica i k.o. Brest Pokupski, radi zahvata u prostoru: izgradnja magistralnog cjevovoda Petrinja-Lekenik,  donosi Zaključak kojim se poziva osoba nepoznatog prebivališta i boravišta:

  • Anka Sever iz Petrinje,

da se javi ovom javnopravnom tijelu te da stupi u predmetni postupak.

Navedenoj osobi se određuje privremeni zastupnik u osobi Vlade Kartela, odvjetnika iz Siska, Dr. Ante Starčevića 16,  radi zaštite njezinih prava i interesa u postupku nepotpunog izvlaštenja nekretnina u k.o. Brest Pokupski u svrhu izgradnje magistralnog cjevovoda Petrinja-Lekenik.

Određeni privremeni zastupnik zastupat će stranku sve dok se ona ili njezin opunomoćenik  ne pojave pred ovim javnopravnim tijelom.

 

Zaključak

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304