Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

30.01.2018

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju stranaka u upravnom postupku

- Đurđica Đurašin iz Poljana Lekeničkih bb i nasljednici Ljubice Šorli iz Vinice pri Črnomlju 31

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, na temelju članka 34. stavka 1. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), u upravnoj stvari „Hrvatskih autocesta“ d.o.o. iz Zagreba, Širolina 4, potpuno izvlaštenje nekretnina u k.o. Poljana Lekenička u svrhu izgradnje autoceste Zagreb-Sisak, II. faze, dionice: Velika Gorica (jug) – Lekenik, za objekat: „Paralelni putevi 19 i 24“, donosi Zaključak kojim se poziva osoba  nepoznata prebivališta i boravišta Đurđica Đurašin iz Poljana Lekeničkih bb, suvlasnica u 4/48 dijela k.č.br. 606/12, livada Valentovka od 60 m² upisana u z.k.ul. 17 u k.o. Poljana Lekenička, da se javi ovom javnopravnom tijelu te da stupi u predmetni postupak.

Pozivaju se nasljednici Ljubice Šorli iz Vinice pri Črnomlju 31, Slovenija, suvlasnice u 4/48 dijela k.č.br. 606/12, livada Valentovka od 60 m² upisana u z.k.ul. 17 u k.o. Poljana Lekenička, da se jave ovom javnopravnom tijelu te da stupe u predmetni postupak.

Strankama navedenim iz ovoga zaključka određuje se privremeni zastupnik u osobi Dinka Ocvareka, odvjetnika iz Siska, Stjepana i Antuna Radića 45,  radi zaštite njihovih prava i interesa u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina u k.o. Poljana Lekenička, u svrhu izgradnje autoceste Zagreb-Sisak, II. faze, dionice: Velika Gorica (jug) – Lekenik, za objekat „Paralelni putevi 19 i 24“.

Zaključak

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304