Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

30.01.2018

Rješenje o oslobađanju od plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta

- Husein Karajković iz Siska, Kneza Trpimira 9


Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za gospodarstvo, Odjel za stambeno zbrinjavanje, promet i poljoprivredu, rješavajući u predmetu utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta povodom dostavljenog Rješenja o izvedenom stanju podnositelja Huseina Karajkovića iz Siska, Kneza Trpimira 9, temeljem članka 24. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 39/13, 48/15), po službenoj dužnosti, donosi Rješenje kojim se Husein Karajković iz Siska, Kneza Trpimira 9, po čijem je zahtjevu ozakonjena slobodnostojeća jednostavna zgrada, poljoprivredne namjene, ukupne tlocrtne površine 24,64m2 i slobodnostojeća pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade ( drvarna i spremište), ukupne tlocrtne površine 10,32m2, oslobađa od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište, na k.č.br. 1439/5, k.o. Bok Palanječki.

 

Rješenje

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304