Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

18.05.2018

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju stranaka u upravnom postupku

- nasljednici iza pokojne Marije Fenteš iz Potoka

15.05.2018

Rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja visine naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta

- zbog smrti stranke Željka Štajdohara iz Gline, Skela 29
15.05.2018

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2018. godinu

- za područje Sisačko-moslavačke županije

15.05.2018

HUMANITARNA POMOĆ - evidencija i izvješća

14.05.2018

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju stranaka u postupku

- Ivka Malović, Budičina 81,
- Ankica Malović, Budičina 81.


25.04.2018

Rješenje o brisanju dobavljača božićnih drvaca

- Đurđa Kojundžić iz Siska

06.04.2018

Evidencija o pravnim osobama kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje humanitarne pomoći

06.02.2018

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju stranaka u upravnom postupku

- u svrhu projekta izgradnje sustava odvodnje Donjeg Turopolja

09.01.2018

e-Novorođenče

- prijava prebivališta novorođenčeta, ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i predaja zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć HZZO-a za novorođenče


01.06.2017

Rješenje o oslobađanju od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

- Marija Bakran iz Žirčice
   

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304