Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

30.01.2018

Rješenje o oslobađanju od plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta

- Nikola Subanović iz Ivanjskog Boka, Ivanjski Bok 78


Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za gospodarstvo, Odjel za stambeno zbrinjavanje, promet i poljoprivredu, rješavajući u predmetu utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta povodom dostavljenog Rješenja o izvedenom stanju podnositelja Nikole Subanovića iz Ivanjskog Boka, Ivanjski Bok 78, Sunja, temeljem članka 24. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 39/13, 48/15), po službenoj dužnosti, donosi Rješenje kojim se Nikola Subanović iz Ivanjskog Boka, Ivanjski Bok 78, po čijem je zahtjevu ozakonjena slobodnostojeća pomoćna zgrada, garaža i spremište u funkciji osnovne zgrade, ukupne tlocrtne površine 41,42m2, oslobađa od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište, na k.č.br. 15/2, k.o. Ivanjski Bok.

 

Rješenje

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304