Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

06.02.2018

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju stranaka u upravnom postupku

- u svrhu projekta izgradnje sustava odvodnje Donjeg Turopolja

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, na temelju članka 34. i  članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), u upravnoj stvari VG Vodoopskrbe, d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, nepotpuno izvlaštenje u svrhu projekta izgradnje sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava (tehnoekonomske cjeline) Buševec-Ogulinec, donosi Zaključak kojim se pozivaju se:

- nasljednici Vinter Ivana
- Vinter Stjepan
- Vinter Bara
- Vinter Franjo
- Vinter Ivan
-  Zubek Slava
- Robić Katica

Osobama navedenim iz ovog zaključka određuje se privremeni zastupnik u osobi Dinka Ocvareka, odvjetnika iz Siska, S. i A. Radića 45, radi zaštite njihovih prava i interesa u postupku nepotpunog izvlaštenja u sklopu projekta: izgradnja sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava (tehnoekonomske cjeline) Buševec-Ogulinec.

Zaključak

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304