Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

12.02.2018

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju stranke u upravnom postupku

- Marija Brdek iz Velike Gorice, Kolodvorska 22


Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, na temelju članka 34. i  članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), u upravnoj stvari VG Vodoopskrbe, d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, nepotpuno izvlaštenje u svrhu projekta izgradnje sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava (tehnoekonomske cjeline) Buševec-Ogulinec, donosi Zaključak kojim se pozivaju nasljednici Marije Brdek iz Velike Gorice, Kolodvorska 22, suvlasnice u 1/24 dijela k.č.br. 697/2, put dolina u Krču od 755 m², upisana u zk.ul. 1063 k.o. Vukojevac, da se jave ovom javnopravnom tijelu te stupe u predmetni postupak.

Navedenoj osobi se određuje privremeni zastupnik u osobi Dinka Ocvareka, odvjetnika iz Siska, S. i A. Radića 45, radi zaštite njezinih prava i interesa u postupku nepotpunog izvlaštenja u sklopu projekta: izgradnja sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava (tehnoekonomske cjeline) Buševec-Ogulinec.

Određeni privremeni zastupnik zastupati će stranku sve dok se ona ili njezin opunomoćenik ne pojave u postupku pred ovim javnopravnim tijelom, odnosno dok stranka ne odredi u pisanom obliku osobu ovlaštenu za zastupanje.

 

Zaključak

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304