Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

13.02.2018

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju stranaka u postupku

- izgradnja sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava (tehnoekonomske cjeline) Buševec-Ogulinec


Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, na temelju članka 34. i  članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), u upravnoj stvari VG Vodoopskrbe, d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, nepotpuno izvlaštenje u svrhu projekta izgradnje sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava (tehnoekonomske cjeline) Buševec-Ogulinec, donosi Zaključak kojim se pozivaju:

-  Bobešić Kata pl. iz Buševca, 

-  Švehla Mara mlt. iz Ogulinca 7, 

-  Švehla Ivan mlt. iz Ogulinca 7, 

-  Švehla Josip mlt. iz Ogulinca 7, 

-  Švehla Jana iz Donjeg Vukojevca, 

-  Tičarić Mara iz Lekenika, Zagrebačka 10, 

-  nasljednici Kotarski Stanka, rođen 05.06.1938. godine, umro 10.11.2007. godine, 

-  Otrok Lubica iz Ogulinca 24, 

-  Đurašin Mara iz Ogulinca 1, 

-  Bobesić Slavko, sin Ivana, iz Buševca, Kolodvoraska 22, 

-  Perlić Branka, kćera Ivana, iz Kanade i

- nasljednici Švehla Vladimira, sin Mirka iz Zagreba, Bučanova 36, rođen 21.03.1948. godine, umro 20.7.1996. godine, 

da se jave ovom javnopravnom tijelu te stupe u predmetni postupak.

Navedenim osobama određuje se privremeni zastupnik u osobi Dinka Ocvareka, odvjetnika iz Siska, S. i A. Radića 45, radi zaštite njihovih prava i interesa u postupku nepotpunog izvlaštenja u sklopu projekta: izgradnja sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava (tehnoekonomske cjeline) Buševec-Ogulinec.

Određeni privremeni zastupnik zastupati će stranke sve dok se pojedina stranka ili njezin opunomoćenik ne pojave u postupku pred ovim javnopravnim tijelom, odnosno dok stranka ne odredi u pisanom obliku osobu ovlaštenu za zastupanje.

 

Zaključak

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304