Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

28.02.2018

Rješenje o plaćanju naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

- Tesla Dynamis d.o.o. za građenje i usluge, iz Petrinjaca, Odvojak 4


Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za gospodarstvo, Odjel za stambeno zbrinjavanje, promet i poljoprivredu, temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 39/13, 48/15 ), članka 96. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09), u postupku utvrđivanja visine naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, podnositelja Tesla Dynamis d.o.o. za građenje i usluge, Petrinjci, Odvojak 4, Sunja, po službenoj dužnosti, donosi Rješenje  kojim se Tesli Dynamis d.o.o. za građenje i usluge iz Petrinjaca, Odvojak 4, za građenje građevine gospodarske namjene – poslovne građevine ( poslovni prostor i ured ), građevine gospodarske zgrade (sušiona oraha i skladište) i građevine gospodarske namjene- pomoćne zgrade (spremište), na k.č.br. 239, k.o. Petrinjci, određuje visina naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

 

Rješenje

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304