Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

05.03.2018

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju stranaka u postupku

- izgradnja autoceste Zagreb - Sisak, II. faza, dionica Velika Gorica (jug) - Lekenik, za objekat "Paralelni putevi 3, 5, 5A i 9"


Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, na temelju članka 34. stavka 1. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), u upravnoj stvari „Hrvatskih autocesta“ d.o.o. iz Zagreba, Širolina 4, potpuno izvlaštenje nekretnina u k.o. Vukojevac, u svrhu izgradnje autoceste Zagreb-Sisak, II. faze, dionice: Velika Gorica (jug) – Lekenik, za objekat: „Paralelni putevi 3,5,5A i 9“, donosi Zaključak kojim se pozivaju osobe nepoznatog prebivališta i boravišta:

  • Franjo Sever iz Donjeg Vukojevca 16,
  • Kata Rovišan iz Velike Bune, 
  • Jana Sever iz Vukojevca 16, 
  • Jaga Otrok iz Vukojevca 61, 
  • Ana Sever iz Vukojevca  Donjeg 35, 

da se jave ovom javnopravnom tijelu te da stupe u predmetni postupak.

Pozivaju se nasljednici:

  • Barice Zagorec, rođene Sever, iz Vukojevca 60, 
  • Bare Komar iz Vukojevca 37, rođene 23. srpnja 1926. godine u Gornjem Vukojevcu, umrle 28. lipnja 1990. godine u Donjem Vukojevcu;
  • Ivana Severa iz Vukojevca 12, rođenog 8. travnja 1918. godine u Gornjem Vukojevcu, umro 10. veljače 1972. godine u Gornjem Vukojevcu i
  • Ane Sever iz Vukojevca Donjeg 35, rođene 25. srpnja 1886. godine u Gornjem Vukojevcu, umrle 17. veljače 1971. godine u Donjem Vukojevcu,

da se jave ovom javnopravnom tijelu te da stupe u predmetni postupak.

Strankama se određuje privremeni zastupnik u osobi Dinka Ocvareka, odvjetnika iz Siska, Stjepana i Antuna Radića 45, radi zaštite njihovih prava i interesa u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina u k.o. Vukojevac, u svrhu izgradnje autoceste Zagreb-Sisak, II. faze, dionice: Velika Gorica (jug) – Lekenik, za objekat „Paralelni putevi 3,5,5A i 9“.

Određeni privremeni zastupnik zastupat će stranke sve dok se one ili  njihovi  opunomoćenici  ne pojave pred ovim javnopravnim tijelom.

 

Zaključak

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304