Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

07.03.2018

Zaključak o obustavi postupka

- Bosiljka Katušić iz Novske

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Novska, temeljem članka 12.b stavak 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine" broj: 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15) u svezi s člankom 54. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj: 53/91 i 103/96) povodom zahtjeva Bosiljke Katušić iz Novske, Bročice, Ulica svetog Mihovila 187, u postupku utvrđivanja prava na stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi, donosi Zaključak koji se obustavlja postupak utvrđivanja prava na stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi pokrenut povodom zahtjeva Bosiljke Katušić iz Novske, Bročice, Ulica svetog Mihovila 187, zbog smrti.

Zaključak

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304