Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

14.05.2018

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju stranaka u postupku

- Ivka Malović, Budičina 81,
- Ankica Malović, Budičina 81.


Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), u upravnoj stvari „Privreda“ d.o.o. Petrinja, Gundulićeva 14 , radi ustanovljenja prava služnosti nepotpunim izvlaštenjem  za zahvat u prostoru: “Vodoopskrba naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budičina „ donosi Zaključak kojim se pozivaju osobe nepoznatog prebivališta i boravišta:

  • Ivka Malović iz Budičine 81,  
  • Ankica Malović iz Budičine 81, 

da se jave ovom javnopravnom tijelu i stupe u predmetni postupak.

 

Osobama  pozvanim  da stupe u postupak, određuje se privremeni zastupnik u osobi Vlade Kartela, odvjetnika iz Siska, Dr. Ante Starčevića 16/I,  radi zaštite njihovih prava i interesa u postupku  ustanovljenja prava služnosti nepotpunim izvlaštenjem nekretnina radi zahvata u prostoru: „Vodoopskrba naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budičina.“.

 

Određeni privremeni zastupnik zastupat će stranke dok se one ili njihovi opunomoćenici  ne pojave pred ovim javnopravnim tijelom.

 

Zaključak

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304