Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

15.05.2018

Rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja visine naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta

- zbog smrti stranke Željka Štajdohara iz Gline, Skela 29

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Glina, rješavajući u predmetu utvrđivanja visine naknade zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, povodom dostavljenog izvršnog Rješenja o izvedenom stanju kojim je po zahtjevu Željka Štajdohara iz Gline, Skela 29, ozakonjena pomoćna zgrada, na temelju članka 26. st. 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, br. 20/18.), u svezi sa člankom  39. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09) po službenoj dužnosti donosi Rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja visine naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko Željku Štajdoharu iz Gline, Skela 29, zbog smrti stranke.

 

Rješenje

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304