Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

04.10.2018

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju stranaka u postupku

- rekonstrukcija državne ceste D31, dionica 001, od stacionaže km 13+86 (skretanje za Buševec) do stacionaže 27+290 (Šestak Brdo)


Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, na temelju članka 34. stavka 1. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), u upravnoj stvari predlagatelja „Hrvatskih cesta d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta iz Zagreba, Vončinina 3,  za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Vukojevac, radi zahvata u prostoru: „rekonstrukcija državne ceste D31, dionica 001, od stacionaže  km 13+86 (skretanje za Buševec) do stacionaže 27+290 (Šestak Brdo), ukupne duljine 13,43 m²“, donosi Zaključak kojim se osobe  nepoznatog prebivališta i boravišta:

  • Jalža Otrok, suvlasnica u ½ dijela i Imbro Otrok, suvlasnik u ½ dijela k.č.br. 2618/4, pašnjak Gradec od 44 m² upisane u zk.ul. 34 u k.o. Vukojevac;
  • Fabiančić zadruga k.br. 48 iz Kuča, vlasnica k.č.br. 2655/2, pašnjak od 44 m² upisane u zk.ul. 99 u k.o. Vukojevac;
  • Šimun Katulić iz SAD-a, vlasnik k.č.br. 2625/3, pašnjak Gradec od 88 m² upisane  u zk.ul. 1370 u k.o. Vukojevac;
  • Mara Debić iz Vukojevca 30, suvlasnica u ⅓ dijela i  Mara Đurašin iz Vukojevca 41, suvlasnica u  ⅓ dijela k.č.br. 2624/6, pašnjak  od 3 m² upisane u zk.ul. 287 u k.o. Vukojevac;
  • Đuro Domitrović iz Kravarskog 5, vlasnik k.č.br. 2664/2, livada od 91 m²  i  k.č.br. 2668/7, šuma  od 33 m² upisane u zk.ul. 950 u k.o. Vukojevac;
  •  Mara Črnko iz Ogulinca 26, suvlasnica u 4/9 dijela  k.č.br. 2579/2 šuma od 46 m² upisana u zk.ul. 1298 u k.o. Vukojevac;
  • Slava Puceković iz Kuča 109, suvlasnica u 2/4 dijela  k.č.br. 2570/5, pašnjak od 7 m² i k.č.br. 2570/6, pašnjak od 8 m² upisane u zk.ul. 93 u k.o. Vukojevac i
  • Imbro Lukinić iz Kravarskog, Pustike 6, suvlasnik u 2/4 dijela  k.č.br. 2520/2, šuma od 106 m² upisana u zk.ul. 625 u k.o. Vukojevac,

pozivaju da se jave ovom javnopravnom tijelu, te da stupe u predmetni postupak.

Strankama se određuje privremeni zastupnik u osobi Dinka Ocvareka, odvjetnika iz Siska, Stjepana i Antuna Radića 45, radi zaštite njihovih prava i interesa u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina u k.o. Vukojevac , u svrhu „rekonstrukcije državne ceste D31, dionica 001, od stacionaže  km 13+86 (skretanje za Buševec) do stacionaže 27+290 (Šestak Brdo), ukupne duljine 13,43 m²“.

Određeni privremeni zastupnik zastupat će stranke sve dok se one ili  njihovi  opunomoćenici  ne pojave pred ovim javnopravnim tijelom.

 

Zaključak

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304