Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

29.10.2018

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju stranke u postupku

- Stjepan Posilović, Desno Željezno 65

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), u upravnoj  stvari predlagatelja „Hrvatskih voda“ d.o.o. pravne osobe za upravljanje vodama iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Desno Željezno, radi zahvata u prostoru: „Rekonstrukcija savskog nasipa Željezno Desno – Dubrovčak Desni“ u duljini zahvata cca 2,4 km na području općine Martinska Ves u Sisačko-moslavačkoj županiji, donosi Zaključak kojim se poziva osoba sada nepoznatog prebivališta i boravišta:

- Posilović Stjepan, Desno Željezno 65, suvlasnik u 1/3 dijela katastarske čestice  1902/2, voćnjak  Vrbak u mjestu, površine 239 m2, upisane u z.k ul. 196 k.o. Desno Željezno da se javi ovom javnopravnom tijelu i da stupi u predmetni postupak.

Osobi pozvanoj da stupi u postupak određuje se privremeni zastupnik u osobi Vlade Kartela, odvjetnika iz Siska, Dr. Ante Starčevića 16/I, radi zaštite njegovih prava i interesa u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Desno Željezno za zahvat u prostoru“ Rekonstrukcija savskog nasipa Željezno Desno- Dubrovčak Desni“ u duljini zahvata cca 2,4 km na području općine Martinska Ves u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Zaključak

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304