Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

29.10.2018

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju stranaka u postupku

- Stjepan Posilović, Ivan Posilović, Marica Posilović i Jana Posilović iz Desno Željezno

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, na temelju članka 34. stavka 1. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), u upravnoj stvari po zahtjevu Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, za osiguranje dokaza za potpuno izvlaštenje u k.o. Desno Željezno radi zahvata u prostoru „rekonstrukcija savskog nasipa Željezno Desno-Dubrovčak Desni“ u duljini zahvata cca 2,4 km na području općine Martinska Ves, donosi Zaključak kojim se pozivaju osobe nepoznata prebivališta i boravišta:

- Stjepan Posilović mlt., sin Mirka, iz Desnog Željeznog 81, suvlasnik u 3/8 dijela, Ivan Posilović, mlt. sin Mirka, iz Desnog Željeznog 81, suvlasnik u 3/8 dijela, Marica Posilović, kćer Mirka, iz Desnog Željeznog 81, suvlasnica u 1/8 dijela i Jana Posilović, udova Mirka, rođena Ruk, iz Desnog Željeznog 81, suvlasnica u 1/8 dijela k.č.br. 2137/5, livada Vrbak u mjestu od 237 m² upisane  u zk.ul. 329 u k.o. Desno Željezno, da se jave ovom javnopravnom tijelu, te da stupe u predmetni postupak.

Strankama navedenim u točki I. izreke ovoga zaključka određuje se privremeni zastupnik u osobi Vlade Kartela, odvjetnika iz Siska, Dr. Ante Starčevića 16,  radi zaštite njihovih prava i interesa u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina u k.o. Desno Željezno radi zahvata u prostoru „rekonstrukcija savskog nasipa Željezno Desno-Dubrovčak Desni“ u duljini zahvata cca 2,4 km na području općine Martinska Ves.

Zaključak

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304