Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

02.01.2019

Rješenje kojim se odbija zahtjev za stambeno zbrinjavanje

- Ruža Radović, s prijavljenim prebivalištem u Gvozdu, Vrginmost, Ante Starčevića 3


Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Glina, temeljem članka 12.b  Zakona o područjima posebne državne skrbi (''Narodne novine'' broj: 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15), dalje u tekstu: Zakon te članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (''Narodne novine'', broj: 47/09), postupajući po zahtjevu Ruže Radović iz Gvozda, Vrginmost, Ante Starčevića 3, za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi, donosi Rješenje kojim se odbija zahtjev Ruže Radović, rođene 5.6.1951. godine, s prijavljenim prebivalištem u Gvozdu, Vrginmost, Ante Starčevića 3, za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi u Sisačko-moslavačkoj županiji, u općini Gvozd.

 

Rješenje

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304