Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

04.06.2019

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika

- Franjo Škribajlo Stjepanov

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Kutina, na temelju članka 34. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj: 47/09), u upravnoj stvari Sisačko-moslavačke županije sa sjedištem u Sisku, Stjepana i Antuna Radića 36, radi osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Katoličko Selišće u svrhu izgradnje građevine „Sustav navodnjavanja Velika Ludina“ na području Općine Velika Ludina, donosi Zaključak koji se poziva osoba sada nepoznatog prebivališta i boravišta Franjo Škribajlo Stjepanov, Gor. Vlahinička kbr. 101, upisan kao suvlasnik k.č.br. 1584, šuma G. Vlahinička površine 441 m² upisane u z.k.ul. 107 k.o. Katoličko Selišće u ½ dijela, te upisane u posjedovni list broj 1058 k.o. Katoličko Selišće, da se javi ovom javnopravnom tijelu te da stupi u predmetni postupak.

Poziva se osoba sada nepoznatog prebivališta i boravišta Franjo Škrebajlo, G. Vlahinička br. 36, upisan kao suvlasnik k.č.br. 1584, šuma G. Vlahinička površine 441 m² upisane u z.k.ul. 107 k.o. Katoličko Selišće u ½ dijela, te upisane u posjedovni list broj 1058 k.o. Katoličko Selišće, da se javi ovom javnopravnom tijelu te da stupi u predmetni postupak.

Osobama pozvanim da stupe u postupak određuje se privremena zastupnica u osobi Lidiji Vincent, odvjetnice iz Kutine, Kneza Trpimira 4, radi zaštite njihovih prava i interesa u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Katoličko Selišće u svrhu izgradnje građevine „Sustav navodnjavanja Velika Ludina“ na području Općine Velika Ludina.

Zaključak

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304