Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

11.10.2019

Registar ugovora i okvirnih sporazuma na dan 10.10.2019.

05.07.2019

Registar ugovora i okvirnih sporazuma na dan 05.07.2019.

18.04.2019

Registar ugovora i okvirnih sporazuma na dan 18.04.2019.

11.02.2019

Registar ugovora i okvirnih sporazuma na dan 11.02.2019.

08.02.2019

Registar ugovora i okvirnih sporazuma na dan 07.02.2019. godine

05.02.2019

Plan nabave za 2019. godinu

17.07.2018

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

14.03.2018

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

19.01.2018

Plan nabave za 2018. godinu

19.01.2018

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave   

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304