Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

22.09.2017

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

07.06.2016

Plan nabave za proračunsku 2016. godinu

03.04.2015

Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2015. godinu

05.02.2015

Plan nabave za proračunsku 2015. godinu   

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304