Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

12.08.2016

Davanje podataka iz registra birača po članku 25. stavku 2. Zakona o registru birača

- obrazac zahtjeva i izjave o povjerljivosti


 

Od 16. kolovoza 2016. godine sudionici u izbornom postupku za izbor zastupnika u Hrvatski sabor mogu podnositi zahtjeve za dostavu podataka iz registra birača (članak 25. st.2. Zakona o registru birača („Narodne novine“ broj 144/12 i 105/15) u nadležnom uredu koji vodi registar birača za pripadajuću izbornu jedinicu, a za XII. izbornu jedinicu (grupe nacionalnih manjina) u sjedištima ureda državne uprave (osim za Zagrebačku županiju gdje će se izdavati u Ispostavi Velika Gorica).

Zahtjev za izdavanje podataka može se podnijeti  i u Ministarstvu uprave za sve izborne jedinice.

 

Ukoliko sudionik u izbornom postupku ne će osobno preuzimati podatke, u zahtjevu treba navesti osobno ime osobe koja će u njegovo ime iste preuzeti.

Uz zahtjev potrebno je potpisati i izjavu o povjerljivosti , obzirom da se  radi o osobnim  podacima, te se na primatelje osobnih podataka primjenjuje zakon kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

 

U nadležnim uredima te u Ministarstvu uprave podaci će se preuzimati  na CD-u , uz predočenje osobne iskaznice osobe ovlaštene za preuzimanje podataka.

 

OBRASCI

Zahtjev za davanje podataka iz registra birača po članku 25. stavku 2. Zakona o registru birača

Izjava o povjerljivosti

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304