Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

21.02.2017

Ostvarivanje biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije

- u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj 21. svibnja 2017. godine


Na osnovi članka 2. stavka 3. i članka 3. stavka 3. zakona o lokalnim izborima te članka 2. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 92/10., državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište u Republici hrvatskoj prema Zakonu o strancima, i to u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj se izbori provode, imaju pravo birati članove predstavničkih tijela te jedinice (aktivno biračko pravo) i pravo biti birani, odnosno kandidirati se za člana predstavničkog tijela te jedinice (pasivno biračko pravo).

Kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo, državljani drugih država članica Europske unije dužni su pravovremeno poduzeti sljedeće radnje:

  • Za aktivno biračko pravo - podnijeti zahtjev za upis u evidenciju birača državljana država članica Europske unije, najkasnije u roku od 30 dana prije dana izbora, prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj,
  • Za pasivno biračko pravo - uz prijedlog kandidacijske liste priložiti od javnog bilježnika ovjerenu izjavu kandidata u kojoj je navedeno njegovo državljanstvo i adresa prebivališta ili boravišta na području jedinice u kojoj se izbori provode i dokaz nadležnih vlasti države čiji je državljanin kojim potvrđuje da nije lišen prava kandidiranja u toj državi.

 

Obavijest Državnog izbornog povjerenstva

Postupak upisa EU državljana u registar birača - podsjetnik za upis

 

OBRASCI:

Zahtjev za upis u registar birača - evidenciju birača državljana država članica Europske unije

Izjava o državljanstvu, adresi prebivališta i pravu na kandidiranje u državi čiji je kandidat državljanin

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304