Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

18.10.2019

Rješenje o zaključivanju popisa birača

- za izbore za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na području Grada Petrinje

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304