Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

17.05.2019

Rješenje o zaključivanju popisa birača

- za izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Novske

10.05.2019

Rješenje o zaključivanju popisa birača za Grad Sisak

26.04.2019

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Novske

- objava i odluka

26.04.2019

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska

- objava i odluke

04.04.2019

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina

- obavijesti

27.03.2019

Priprema registra birača za održavanje izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske   

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304