Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

22.10.2018

RJEŠENJE o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla

16.10.2018

RJEŠENJA o prijmu u državnu službu

12.10.2018

POZIV NA TESTIRANJE kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa

- viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za stambeno zbrinjavanje, promet i poljoprivredu, samostalni/a upravni/a referent/ica u Odjelu za ljudske potencijalne i besplatnu pravnu pomoć

03.10.2018

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

- u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2018. godinu


03.10.2018

POZIV NA TESTIRANJE kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa

- viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za hrvatske branitelje

02.10.2018

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu

- za radna mjesta samostalni/a upravni/a referent/ica u Odjelu za imovinsko-pravne poslove i samostalni/a upravni/a referent/ica u Odjelu za društvene djelatnosti

26.09.2018

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

- Služba za zajedničke poslove i Služba za gospodarstvo

25.09.2018

POZIV NA TESTIRANJE kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja

- stručni/a suradnik/ica u Odjelu za materijalno-financijske i pomoćno-tehničke poslove, Služba za zajedničke poslove i samostani/a upravni/a referent/ica u Odjelu za stambeno zbrinjavanje, promet i poljoprivredu, Služba za gospodarstvo

25.09.2018

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu

- za radno mjesto upravni/a savjetnik/ica u Službi za opću upravu

   

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304