Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

01.02.2018

RJEŠENJE o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme

- Lada Grahovac


29.12.2017

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

- samostalni/a upravni/a referent/ica - 1 izvršitelj/ica


   

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304