Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

01.03.2019

Poziv na testiranje

za radna mjesta u Odjelu za opću upravu, Odjelu za osobna stanja građana i matičarstvo i Odjelu za stambeno zbrinjavanje i obnovu


Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, ovim putem upućuje

 

POZIV NA TESTIRANJE

 

kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa objavljenog dana 11. veljače 2019. godine na web stranicama Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Testiranje za radna mjesta:

  • samostalni/a upravni/a referent/ica u Odjelu za opću upravu
  • viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za osobna stanja građana i matičarstvo
  • viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za stambeno zbrinjavanje i obnovu
  • viši/a upravni/a referent/ica u Ispostavi Petrinja

održat će se dana 11. ožujka 2019. godine u 9,00 sati u prostorijama Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, na adresi S. i A. Radića 36, Sisak, I kat, soba broj 15.

 

Testiranje za radno mjesto:

  •  stručni/a referent/ica u Ispostavi Petrinja

održat  će se dana 12. ožujka 2019. godine u 9,00 sati u prostorijama Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, na adresi S. i A. Radića 36, Sisak, I kat, soba broj 15.

 

Kandidat/kandidatkinja koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Po dolasku na testiranje od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti kandidati/kinje se ne smiju služiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje i moraju obavezno isključiti mobitele.

Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidatima se dodjeljuje određen broj bodova od 0 do 10. Za točne i potpune odgovore, na svako od postavljenih pitanja, dodjeljuje se po 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova.

Kandidati/kandidatkinje koji/e su zadovoljili/e na provjeri znanja, odnosno ostvare najmanje 5 bodova iz testa provjere osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, najmanje 5 bodova iz testa provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i najmanje 5 bodova iz provjerene znanja rada na računalu istog dana pristupit će razgovoru (intervju) s Komisijom.

Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima/kandidatkinjama utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Smatrat će se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa biti će obaviješteni  pisanom obavijesti dostavljenom putem e-maila koju su naveli u prijavi, a ukoliko nemaju otvorenu e-mail adresu redovnom poštom. 

Komisija za provedbu oglasa

Poziv na testiranje

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304