Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

20.03.2019

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme

- viši/i upravni/a referent/ica u Odjelu za osobna stanja građana i matičarstvo, Služba za opću upravu


Djelomično se obustavlja postupak prijma u državnu službu na određeno vrijeme u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji po raspisanom oglasu KLASA: 112-03/19-01/01, URBROJ: 2176-01-01/01-19-1, za radno mjesto 

viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za osobna stanja građana i matičarstvo, Služba za opću upravu - 1 izvršitelj/ica radi zamjene za duže vrijeme odsutne službenice

 

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304