Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

28.03.2019

Rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme

- Anita Klarić, Ivan Dinčec, Matea Predrag i Slavica Maniček

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304