Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

19.09.2017

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika i pozivanju stranaka u postupku

- izgradnja vodoopskrbe naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budičina


14.09.2017

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika

- nasljednici iza pokojnog Jandre Mikulića iz Budičine 73

13.09.2017

Zaključak kojim se obustavlja se postupak u upravnoj stvari

- Ivice Kovačića iz Petrinje

11.09.2017

Rješenje o oslobađanju od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

- Ognjen Andrić, Hermanna Gmeinera 1, Lekenik


11.09.2017

Rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja visine naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta

- Marija Krkač, Dolnjaki 20, Glina


08.09.2017

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika

- osobama nepoznatog prebivališta i nasljednicima

04.09.2017

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika

- osobi nepoznata prebivališta i boravišta Ankici Malović iz Donje Budičine 81

04.09.2017

Rješenje o oslobađanju od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

- Đuro Gabrić iz Zagreba

04.09.2017

Rješenje o oslobađanju od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

- Ivana Papić iz Topuskog

28.07.2017

HUMANITARNA POMOĆ - evidencija i izvješća   

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304