Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

09.01.2018

e-Novorođenče

- prijava prebivališta novorođenčeta, ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i predaja zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć HZZO-a za novorođenče


Od 9. siječnja 2018. godine roditelji mogu u matičnom uredu izvršiti prijavu novorođenčeta u Evidenciju prebivališta Ministarstva unutarnjih poslova, te na zdravstveno osiguranje u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Ujedno mogu u matičnom uredu postaviti zahtjev za isplatu jednokratne pomoći Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

Upute za roditelje

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304