Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

28.04.2016

Elektronički kontaktni centar

01.03.2016

HUMANITARNA POMOĆ

- evidencija i izvješće za 2015. godinu
   

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304