Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

08.06.2016

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj 100/11), uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave, KLASA: 131-01/16-01/97, URBROJ: 515-04-01-02/3-16-2, od 01. lipnja 2016. godine, i Ministarstva financija KLASA: 100-01/16-01/77, URBROJ: 513-05-01-16-2, od 01. lipnja 2016. godine, predstojnica Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, donosi

 

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2016. GODINU

 

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2016. godini planira se prijam 11 osoba i to:

  • 2 osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem

  • 7 osoba s završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine

  • 2 osobe sazavršenom srednjom stručnom spremom.

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje, ustrojstvene jedinice u kojima su ustrojena ta radna mjesta, potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati osobe, kao i broj osoba koje se planira primiti, iskazani su u Tablici 1.

 

Plan prijma na stručno osposobljavanje

Tablica 1.

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304