Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

29.12.2017

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

- samostalni/a upravni/a referent/ica - 1 izvršitelj/ica


Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17), a u skladu s Planom prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“ broj 58/17), Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

  • Služba za zajedničke poslove
  • Odjel za ljudske potencijale i besplatnu pravnu pomoć
  • Samostalni/a upravni/a referent/ica -1 izvršitelj/ica

 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili politološke struke

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

 

Tekst javnog natječaja

Opis poslova, podaci o plaći i pravni izvori za testiranje

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304