Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

03.01.2018

RJEŠENJE o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme

- Marinela Ferdebar

Na temelju članka 52. zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), u postupku prijma u državnu službu na određeno vrijeme Marinele Ferdebar, pokrenutog po službenoj dužnosti, predstojnica Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, donosi rješenje kojim se Marinela Ferdebar, ekonomistica s jednom godinom radnog staža u struci, bez položenog državnog stručnog ispita, prima u državnu službu na radno mjesto administrativnog referenta u Odjel za informatiku i uredsko poslovanje, Službu za zajedničke poslove, Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog službenika.

 

Rješenje

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304