Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

12.01.2018

POZIV na testiranje

- za radno mjesto samostalni/a upravni/a referent/ica u Službi za zajedničke poslove, Odjelu za ljudske potencijale i besplatnu pravnu pomoć


Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, ovim putem upućuje

 

POZIV NA TESTIRANJE

 

kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja objavljenog dana 29. prosinca 2017. godine, u „Narodnim novinama“ broj 132/17,  na web stranicama Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto samostani/a upravni/a referent/ica u Službi za zajedničke poslove, Odjelu za ljudske potencijale i besplatnu pravnu pomoć.

 

Testiranje će se održati dana 25. siječnja 2018. godine u 9,30 sati u prostorijama Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, na adresi S. i A. Radića 36, Sisak, I kat, soba broj 15.

 

POZIV

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304