Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

01.02.2018

RJEŠENJE o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme

- Lada Grahovac


Na temelju članka 63. stavak 1.a u svezi s člankom 52. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), u postupku prijma Lade grahovac u državnu službu na neodređeno vrijeme, predstojnica Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji po službneoj dužnosti, donijela je Rješenje kojim se Lada Grahovac, magistra prava, prima u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji na radno mjesto samostalne upravne referentice u Službu za zajedničke poslove, odjel za ljudske potencijale i besplatnu pravnu pomoć.

 

Rješenje

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304